INFORMASI TERBARU

IAAI PUSAT

الصفحة الرسمية للرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

www.waag-azhar.org

ARTIKEL TERBARU

MAKLUMAT

IAAI Indonesia sebagai wadah silaturahmi resmi alumni-alumni Al-Azhar Mesir di seluruh Indonesia menegaskan diri sebagai agen Al-Azhar as-Syarief dengan manhaj-nya "Wasathiyatul Islam". Islam moderat, Islam yang tidak ada liberalisme dan juga tiada radikalisme di dalamnya. Dengan moderasi Islam Azhar, kita wujudkan Indonesia yang aman.

QUOTES ISLAMI

SEMINAR INTERNASIONAL

KABAR MAHASISWA

Twitter

Profil IAAI Indonesia

Go to top